Vi besöker Amazons datalagringshall

Vad gör egentligen Amazons datalagringshallar i Sverige? Och vad innebär det för amerikanska myndigheter som lagrar data där?

Detta och mycket mer i denna film från Amazons datalagringshall på Kjulaåsen strax utanför Eskilstuna!

Jag vill rikta ett jättestort tack till alla som hjälper mig att göra dessa filmer möjliga! Ni är ovärderliga!

Carl Norberg 2020-05-01 – Den stora ursäktskatalogen

Faksimil: Carl Norberg/Youtube

I denna omvälvande tid har vi nu kommit till den infodemiska stormens öga. Hur kommer vi att märka av detta?

Nya dokument har öppnats som sätter affären med General Michael Flynn och hans påtvingade ”erkännanden” hos FBI i nytt ljus – en ren skandal. Hur är svensk media och underrättelsetjänsten inblandade? Hur har våra folkvalda reagerat?

Carl dyker in i s.k ”Public Service” och förklarar hur SCB, Socialstyrelsen och andra myndigheter har påverkat det budskap som levereras till svenska befolkningen. Ekonomin ligger i botten som vanligt, där Sverige till och med har en egen teoribildning, ”Stockholmsskolan”.

Det är fortfarande ingen som pratar om skuldmättnad i media, trots att de alla säger att den går bara sämre, och en allt mer haltande coronaepidemi. Och lika förvånande är det att räddningspaketen går ut på att rädda bankerna!

Därefter mer om underrättelsetjänsten. Hur kom det sig att den har följt samma linje som det som nu uppdagar sig vara rena lögner i USA? Har de sämre tillgång till information? Har någon i det politiska etablissemanget ifrågasatt kronviruset? En enda? Varför inte?

Donald Trump nämner Jim Jordan, som säger rakt upp och ner att systemet är fullständigt korrumperat. Det börjar nu bli mycket svårt för Djupa staten att hantera allt som händer, trots att James Comey ljuger obehindrat och flytande. Men spelet måste spelas skickligt, annars får man underrättelsetjänstkollektivet på sig. Vad ska man göra åt dessa kolosser på lerfötter?