Vinnarpodden special: Vikten av tro och andlighet

Lyssna på Lennarts kloka ord!


Education4Future

I detta specialavsnitt av Vinnarpodden pratar Alexander och Lennart dels om hur den långtgående sekulariseringen och andliga utarmningen har påverkat Sverige det senaste halvseklet, men framförallt pratar de om betydelsen av att just ha en andlighet och tro i sitt vardagliga liv. Fastän Sverige idag är väldigt sekulariserat och andligt dött så finns det samtidigt gott om troende människor. Hur är det möjligt? Och vad kan man själv göra för att få uppleva mer andlighet, mening och syfte med sitt liv? Dessa är några av frågorna som de försöker att besvara i detta femte specialavsnitt som de gör tillsammans.

Education4Future är en ideell förening vars syfte är att främja yttrandefrihet och folkbildning, och som uppmuntrar konstruktiva lösningsförslag.