SD kräver ny remiss om vaccinpass

INRIKES. Sverigedemokraterna kräver nu att remissförfarandet gällande införandet av så kallade vaccinbevis görs om.

– Sverigedemokraterna är kritiska till hur frågan om vaccinationsbevis hanterats av regeringen. När det är fråga om förslag som har stor påverkan på enskildas förutsättningar, är det viktigt att det sker mot bakgrund av en grundlig proportionalitetsavvägning och bedöms vara nödvändigt, säger Linda Lindberg socialpolitiskt talesperson för SD, i ett pressmeddelande.

Riksdagens ombudsmän (JO) riktar i sitt yttrande över förslaget om vaccinbevis tung kritik mot hur regeringen har underlåtit att göra en grundligare analys av förslagets konstitutionella aspekter. Dessutom kritiserar JO urvalet av remissinstanser, där allmänna domstolar och kammarrätter saknas.

SD har nu lagt ett utskottsinitiativ i socialutskottet med krav om att remissförfarandet görs om ”för att tydligare belysa hur införandet av vaccinpass förhåller sig till fri- och rättigheter och konstitutionella aspekter”.

– Att sådana instanser som har som sin roll att belysa konstitutionella perspektiv och bevaka fri- och rättigheter utelämnats från remissförfarandet är oacceptabelt när det rör sig om känsliga förslag. Nu begär vi att Socialutskottet fattar beslut om att kräva förnyad remissomgång för att få ett bredare underlag, säger Linda Lindberg.

Källa: FriaTider